Menu dostępności (CTRL+U)
Zmień kontrast
Podświetl linki
Zatrzymaj animacje
Powiększ tekst
Szerokość tekstu
Wysokość linii
Resetuj ustawienia

STRATEGIA PRZETRWANIA CZY CYWILIZACYJNEGO SKOKU?

Transformacja cyfrowa samorządów w czasach globalnych kryzysów

14-15 czerwca 2023

Hotel Airport Okęcie Warszawa

 

KMWI to największy w Polsce przegląd tematyki transformacji cyfrowej w sektorze publicznym.

26 Konferencja „Miasta w Internecie” przypadnie na czas wieloaspektowego kryzysu, który dopingować winien samorządy do poszukiwania ponadstandardowych rozwiązań pro-rozwojowych. W tych warunkach cyfryzacja tkanki gminy, miasta, czy powiatu staje się podstawowym narzędziem podnoszenia jakości usług publicznych i zarządzania JST, a także optymalizacji kosztów. Jest także właściwą odpowiedzią na potrzeby zielonej transformacji lokalnych społeczności.

Czas zatem na nowe, ambitne plany rozwojowe, na zerwanie z przyzwyczajeniami realizacji projektów IT głównie dlatego, że można na nie pozyskać unijne pieniądze. Czas na nowe strategie cywilizacyjnego skoku polskich samorządów.

więcej

Główne nurty tematyczne

Wyzwania dojrzałych i dostępnych usług publicznych – standaryzacja, Architektura Informacyjna JST i współpraca między podmiotami

Wyzwania przyjaznych mieszkańcom smart cities&vilages w dobie zmian klimatycznych, kryzysu energetycznego i zagrożeń bezpieczeństwa

Wyzwania wieloaspektowej modernizacji oświaty – czy cyfryzacja szkół w obecnym kształcie jest właściwą odpowiedzią na systemowe problemy edukacji dla przyszłości?

Wyzwania finansowania projektów cyfrowych: (nie)adekwatność środków programów operacyjnych do rzeczywistych potrzeb JST oraz zapewnienie finansowania dla małych i średnich samorządów

Prelegenci

Na ostatniej – 25 Konferencji „Miasta w Internecie” mieliśmy przyjemność gościć:

Agnieszka Aleksiejczuk
25 KMWI

Agnieszka Aleksiejczuk

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Jacek Baldy
25 KMWI

Jacek Baldy

Ekspert Związku Miast Polskich
Dr inż. Grzegorz Bliźniuk
25 KMWI

Dr inż. Grzegorz Bliźniuk

Adiunkt na Wydziale Cybernetyki WAT
Grzegorz Cichy
25 KMWI

Grzegorz Cichy

Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice
Szymon Ciupa
25 KMWI

Szymon Ciupa

Ekspert ds. smart city i geoinformacji, www.smartcity-expert.eu
Grzegorz Czwordon
25 KMWI

Grzegorz Czwordon

Zastępca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji KPRM
Krzysztof Głomb
25 KMWI

Krzysztof Głomb

Prezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie"
Hubert Gniadowicz
25 KMWI

Hubert Gniadowicz

Zastępca dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki
Kinga Graczyk
25 KMWI

Kinga Graczyk

Departament Telekomunikacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Grzegorz Hunicz
25 KMWI

Grzegorz Hunicz

Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w Urzędzie Miasta Lublin, pełnomocnik Prezydenta Miasta do spraw Informatyzacji
Dr Ewa Janczar
25 KMWI

Dr Ewa Janczar

Członek Zarządu ds. cyfryzacji Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego sp. z o.o.
Dr Krzysztof Janik
25 KMWI

Dr Krzysztof Janik

Adiunkt w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Dariusz Jędryczek
25 KMWI

Dariusz Jędryczek

Doradca Zarządu ds. Cyberbezpieczeństwa, SmarTech IT Sp. z o.o.
Monika Kamińska
25 KMWI

Monika Kamińska

Dyrektor Biura ds. Smart City, Urząd Miejski w Białymstoku
Łukasz Kiwicz
25 KMWI

Łukasz Kiwicz

Radca w Wydziale Telekomunikacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Adam Korta
25 KMWI

Adam Korta

Starosta bocheński
Dr inż. Artur Kozłowski
25 KMWI

Dr inż. Artur Kozłowski

Dyrektor Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, Sieć Badawcza Łukasiewicz
Artur Krawczyk
25 KMWI

Artur Krawczyk

Dyrektor projektów cyfrowych, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
Łukasz Krzykwa
25 KMWI

Łukasz Krzykwa

Payment Expert, Digital Solutions Manager w Mastercard
Grzegorz P. Kubalski
25 KMWI

Grzegorz P. Kubalski

Zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich
Dr Tomasz Kulisiewicz
25 KMWI

Dr Tomasz Kulisiewicz

Sekretarz Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne
Dr Szymon Mamrot
25 KMWI

Dr Szymon Mamrot

Zastępca kierownika Grupy Badawczej Gospodarki Cyfrowej, Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
Krystyna Michalik
25 KMWI

Krystyna Michalik

Ekspert ds. Architektury Informacyjnej Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Grzegorz Nawrocki
25 KMWI

Grzegorz Nawrocki

Dziennikarz, prezes British Alumni Society
Dr Paweł A. Nowak
25 KMWI

Dr Paweł A. Nowak

Główny specjalista Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego
Piotr Olkiewicz
25 KMWI

Piotr Olkiewicz

Projektant, strateg i wizjoner Zrównoważonego Rozwoju Miast
Jacek Orłowski
25 KMWI

Jacek Orłowski

Kierownik Działu Komunikacji i Kompetencji Cyfrowych NASK-PIB i wicedyrektor Programu GovTech Polska
Tadeusz Osowski
25 KMWI

Tadeusz Osowski

Dyrektor Biura Cyfryzacji Miasta Urzędu m.st. Warszawy
Rafał Pawlak
25 KMWI

Rafał Pawlak

Kierownik Zakładu Badań Systemów i Urządzeń oraz Kierownik ds. technicznych akredytowanego Laboratorium Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych Instytutu Łączności – PIB
Janusz Popielewski
25 KMWI

Janusz Popielewski

Dyrektor Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Bydgoszczy
Michał Ptaszyński
25 KMWI

Michał Ptaszyński

Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Cyfrowego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
Magdalena Raczko
25 KMWI

Magdalena Raczko

Kierownik Sprzedaży w Departamencie Wsparcia Biznesowego operatora sieci Plus
Piotr Sękowski
25 KMWI

Piotr Sękowski

System Storage Sales Manager, IBM Poland & Baltics Systems Hardware
Krzysztof Silicki
25 KMWI

Krzysztof Silicki

Zastępca Dyrektora NASK, Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji
Marcin Skonieczka
25 KMWI

Marcin Skonieczka

Wójt gminy Płużnica
Mirosław Śmiałek
25 KMWI

Mirosław Śmiałek

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego ds. Regulacji i Współpracy Międzyoperatorskiej w firmie Polkomtel Sp. z o.o.
Maciej Staszak
25 KMWI

Maciej Staszak

Wiceprezes Zarządu Emitel
Sylwia Stefaniak
25 KMWI

Sylwia Stefaniak

Ekspertka, Wydział Projektów Innowacyjnych, Departament Tożsamości Cyfrowej KPRM
Tomasz Sulikowski
25 KMWI

Tomasz Sulikowski

Marketing Manager w firmie VULCAN sp. z o.o.
Sławomir Świder
25 KMWI

Sławomir Świder

Zastępca dyrektora Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa
Sylwester Szczepaniak
25 KMWI

Sylwester Szczepaniak

Koordynator ds. społeczeństwa informacyjnego i smart city w Biurze Unii Metropolii Polskich
Paweł Szmajda
25 KMWI

Paweł Szmajda

Business Development Manager w Comarch
Artur Wawrzyniak
25 KMWI

Artur Wawrzyniak

Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Organizacji Urzędu Miejskiego Wrocławia
Dr Ewa Weber
25 KMWI

Dr Ewa Weber

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice
Dr Wojciech Wiewiórowski
25 KMWI

Dr Wojciech Wiewiórowski

Europejski Inspektor Ochrony Danych
Łukasz Wojewoda
25 KMWI

Łukasz Wojewoda

Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa KPRM
Dr inż. Kajetan Wojsyk
25 KMWI

Dr inż. Kajetan Wojsyk

Wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Marcin Wojtkowiak
25 KMWI

Marcin Wojtkowiak

Wójt Gminy Czerwonak
Marek Zagórski
25 KMWI

Marek Zagórski

Sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM i pełnomocnik Rządu RP ds. cyberbezpieczeństwa w latach 2020-2021
Wioletta Zwara
25 KMWI

Wioletta Zwara

Naczelnik Wydziału Wsparcia Obszaru Cyfryzacji Departamentu Architektury Informacyjnej Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC)
Janusz Cieszyński
keynote speaker
25 KMWI

Janusz Cieszyński

Sekretarz stanu ds. cyfryzacji, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa

Lista prelegentów 26 KMWI będzie dostępna na przełomie kwietnia/maja.

Konferencje w liczbach

Konferencję „Miasta w Internecie” organizujemy od 1997 roku.

W ciągu 25 lat zgromadziliśmy w Tarnowie, Zakopanem, Gdańsku i Warszawie, a także on-line liczne grono uczestników, ekspertów i partnerów. Spędziliśmy wiele dni na dyskusjach o gorących tematach rozwoju cyfrowego polskiej administracji publicznej. Towarzyszyliśmy wzlotom i upadkom niejednej koncepcji rozwoju cyfrowej administracji w Polsce.

0uczestników
w tym
0prelegentów
0partnerów
w tym
0media
0godzin dyskusji
w czasie
0dni

Archiwum konferencji

pozostałe edycje

Zostań partnerem

Od lat współpracujemy z największymi innowacyjnymi firmami ICT.

Twórz z nami to wyjątkowe wydarzenie.
Pokaż swoje rozwiązania decydentom kształtującym politykę cyfryzacji Polski

Arkadiusz Złotnicki
 502 357 666
 a.zlotnicki@mwi.pl

Co roku są z nami

Rządowi i samorządowi decydenci

Członkowie Rządu RP, marszałkowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie i starostowie.

Samorządowa administracja regionalna i lokalna

Osoby związane z programowaniem cyfrowego rozwoju i wdrażaniem projektów teleinformatycznych, informatycy samorządowi.

Firmy telekomunikacyjne i teleinformatyczne

Członkowie zarządów firm ICT, przedstawiciele operatorów telekomunikacyjnych, dostawców sprzętu, banków oraz instytucji otoczenia biznesu.

Środowisko naukowe oraz NGO

Naukowcy wspierający innowacyjnym myśleniem i wiedzą realizatorów projektów cyfrowych oraz reprezentanci NGO.

Patronaty honorowe

Sponsorzy

Patronaty medialne

Organizator

Stowarzyszenie
„MIASTA W INTERNECIE"

jest ekspercką organizacją pozarządową działającą od 1998 roku na rzecz rozwoju cyfrowego samorządów oraz wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych. SMWI jest jedną z kilku wiodących organizacji pozarządowych w skali kraju, zajmujących się tą problematyką.

mwi.pl

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.