Magda Pietrzyk

Magda Pietrzyk

Pełnomocnik Prezydenta ds. Informatyzacji Urzędu, Urząd Miejski w Świdnicy
LinkedIn

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów oraz audytu bezpieczeństwa systemów informatycznych. Certyfikowany Project Manager PRINCE2 Foundation. Przez wiele lat związana z sądownictwem, gdzie w latach 2012-2017 brała udział we wdrożeniu, utrzymaniu i rozwoju Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr w sądach powszechnych. W projekcie pełniła funkcję Administratora Wiodącego w obszarze Rachunkowości Finansowej.

Od 2019 roku pełni funkcję Pełnomocnika Prezydenta ds. Informatyzacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Świdnicy. Obecnie kieruje projektem wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie. Uczestnik Sieci Cyfrowej w ramach projektu Partnerskiej Inicjatywy Miast, edycja 2021-2023, w trakcie trwania którego wypracowana została koncepcja Architektury Informacyjnej Miasta spójnej z Architekturą Informacyjną Państwa.