Arkadiusz Złotnicki

Arkadiusz Złotnicki

I Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
LinkedIn

Z wykształcenia politolog. Executive MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Stockholm University School of Business. Absolwent studiów doktoranckich Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończył studium dziennikarskie oraz studia podyplomowe z zakresu integracji europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Absolwent studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku zarządzanie w sporcie (Sport Management), w ramach specjalnego programu realizowanego pod auspicjami Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) oraz CIES International University Network. Członek organów nadzoru spółek kapitałowych.

Specjalista w dziedzinie zarządzania projektami (certyfikat PRINCE2) i pozyskiwania środków z funduszy krajowych oraz międzynarodowych. Koordynator projektów Banku Światowego, Komisji Europejskiej, Open Society Institute, Fundacji Sorosa oraz polskich instytucji rządowych i samorządowych związanych z problematyką m.in. cyfrowego rozwoju, e-administracji, e-zdrowia.

Aktywnie uczestniczył we wszystkich realizowanych przez Stowarzyszenie projektach i programach ostatnich 25 latach, m.in. PCRS (Polska Cyfrowa Równych Szans) - największym w Europie programie alfabetyzacji cyfrowej pokolenia 50+, nagrodzonego w 2011 roku WSIS Project Prizes 2011 – nagrodą przyznawaną przez International Telecommunication Union, w FABRYCE PRZYSZŁOŚCI - Centrum Kreacji i Edukacji Cyfrowej w Tarnowie - ośrodku eksperymentów i doświadczeń w zakresie dydaktyki z wykorzystaniem narzędzi i zasobów cyfrowych, odpowiadając głównie za procesy finansowania tych przedsięwzięć, a także w projekcie PAKT -zorientowanym na tworzenie przestrzeni edukacyjnych, rozwijających kompetencje cyfrowe uczennic i uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

W latach 2007-2009 członek grupy roboczej ds. budowania oraz udostępniania zasobów wiedzy i doświadczeń European Local Authorities' Telematic Network - ELANET.

Dyrektor organizacyjny Innovation for Digital Inclusion (2011) - konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” wspólnie z DG Information Society and Media Komisji Europejskiej oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Gdańsku, w październiku 2011 roku oraz European Information Society Conference EISCO 2005 w Krakowie – zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Województwo Małopolskie oraz ELANET. Dyrektor organizacyjny ostatnich 20 edycji Konferencji „Miasta w Internecie”.