Piotr Frankiewicz

Piotr Frankiewicz

Dyrektor Strategii i Portfela Projektów w Centralnym Ośrodku Informatyki
LinkedIn

Piotr Frankiewicz jest absolwentem studiów MBA dla Finansistów i doktoranckich w zakresie zarządzania i ekonomii w Akademii Leona Koźmińskiego oraz studiów General MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.  Od ponad 20 lat związany z rynkiem ubezpieczeniowym, finansowym i IT, odpowiedzialny bezpośrednio za realizację projektów i transformacji strategicznych, członek Rad Nadzorczych. Od stycznia 2023 roku odpowiedzialny za nadzór nad realizacją strategii i portfela projektów w Centralnym Ośrodku Informatyki.

Każdą wolną chwilę spędza ze swoim synem Teodorem lub na grze w padla. Jako prywatne wyzwanie na 2023 rok postawił ukończenie "W poszukiwaniu straconego czasu" Marcela Prousta.