Mariusz Bogucki

Mariusz Bogucki

Dyrektor Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu
LinkedIn

Od 1995 roku realizuje szeroko pojętą cyfryzację regionu opolskiego w jednostkach samorządu terytorialnego. Zajmuje się wdrażaniem i promowaniem elektronicznej administracji. Realizuje projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego, których celem jest generowanie e-usług dla mieszkańców w celu upowszechniania korzystania z nowoczesnych technologii. Pomysłodawca działającego od 1996 roku Forum Informatyków Samorządowych w województwie opolskim, które zrzesza pracowników urzędów oraz jednostek podległych zajmujących się informatyzacją. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06. Zajmuje się zagadnieniami Cyberbezpieczeństwa.

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej kierunku Informatyka Śledcza. Członek Zespołu Ekspertów ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP.