Piotr Olkiewicz

Piotr Olkiewicz

Partner zarządzający, smart city ekspert, net zero ekspert, SENVI Sp. z o.o.
LinkedIn

Twórca i założyciel firmy SENVI Sustainability Consultants. Ekspert Zintegrowanej Strategii „Miasta Zrównoważonego” powiązanej procesowo i systemowo ze Strategiami Smarty. Wspiera i doradza inwestorom publicznym, instytucjonalnym i prywatnym w zakresie i w rozwoju miejskich strategii Zrównoważonego Rozwoju w obszarach technologicznych, środowiskowych i społecznych.

Miasta i gminy stoją dzisiaj przed ogromnymi wyzwaniami ale i możliwościami – Piotr i jego zespół wspiera Miasta/Gminy, by tworzyć wartości, wizje, plany transformacji i rozwoju oraz podejście strategiczne o niskim ryzyku, identyfikując i wdrażając zrównoważone strategie, które pozwolą stawać się Miastom/Gminom konkurencyjnym na rynku lokalnym i ponad regionalnym. Piotr wiele lat pracował jako menedżer na rynku IT pracując dla banków i firm telekomunikacyjnych co od wielu lat pozwala mu na doskonałe rozumienie cyfrowego świata dla miast np. w obszarze Smart City. Posiada doświadczenie na rynku nieruchomości komercyjnych (osiedla mieszkaniowe, biurowce, galerie handlowe). Od roku 2009 posiada tytuł/autoryzację amerykańskiego instytutu CCIM (Certified Commercial Investment Member) w zakresie inwestycji w nieruchomości.

Pracował i pracuje w projektach w „skali miejskiej” od kilku do kilkunastu hektarów wprowadzając doświadczenie praktyczne, wiedzę jak tworzyć i budować miasto Zrównoważone Miasto i jego składowe. Te wszystkie obszary kompetencji i rodzaje wiedzy pozwalają mu na dostarczanie wiedzy dla miast by, także w podejściu innowacyjynym i wizjonerskim wspierać samorządy w modelach systemowego rozwoju oraz transformacji energetycznej i klimatycznej uwzględniając pełną wizji zintegrowanego rozwoju zrównoważonych miast wraz z ich digitalizacją i strategiami w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym. Piotr w swoich projektach mocno nawiązuje i preferuje rozwiązywanie społecznych wyzwań, przy wykorzystaniu zintegrowanego zrozumienia, społecznych innowacji, wielodyscyplinarnej wiedzy wraz z nowymi modelami i strategiami współpracy. Promuje i wierzy że prawdziwe, silne fundamenty „zrównoważonego rozwoju” miast i gmin dają nieograniczone możliwości działań mających na celu wytworzenie zmian do życia w lepszych miastach w kierunku zrównoważonego społeczeństwa.

Obszary kompetencji: Strategie i Doradztwo w zakresie zrównoważonego rozwoju Miast/Gmin, Smart City & Digital City, Ekologiczne Miasto, Przyjazne Miasto, Dobrobyt Społeczności Miasta/Gminy, Strategie Mobilność miejskiej, Gospodarka ‘w obiegu zamkniętym’, Budownictwo i osiedla zero-energetyczne oraz zeroemisyjne o wysokiej efektywności energetycznej, Strategie dla miast z zakresu „Low Carbon City” (dekarbonizacja), Innowacje ekologiczne dla Miast/Gmin, Zarządzanie adaptacją do zmian Klimatu, Integracja strategii Zrównoważone Miasto oraz SMART City, Transformacja Energetyczna, Gospodarka wodorowa w miastach/gminach, Wdrażanie agend miejskich, w tym AGENDA 2030. Posiada uprawnienia do certyfikacji Miast i Gmin w zakresie ‘Zrównoważonego Rozwoju’.