Wojciech Ciesielski

Wojciech Ciesielski

Z-ca Dyrektora Wydziału Informatyki, Urząd Miasta Łodzi

Wieloletni pracownik samorządowy, obecnie odpowiedzialny a rozwój i strategię IT w u Urzędzie Miasta Łodzi. Jednocześnie jak Ekspert ds. Projektów IT w zespole POPC w Centralnym Ośrodku Informatyki, doradza Beneficjentom programu Polska Cyfrowa w zakresie składanych wniosków o dofinansowanie oraz późniejszej realizacji projektów. Wcześniej, przez ponad 20 lat zarządzał infrastrukturą informatyczną w Urzędzie Miasta Łodzi. Doświadczony we wdrażaniu systemów IT w podmiotach publicznych oraz tworzeniu koncepcji systemów informatycznych w obszarze infrastruktury a także bezpieczeństwa.