Dr Piotr Zygadło

Dr Piotr Zygadło

Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Ekspert w obszarze polityki rozwoju i funduszy unijnych, doktor nauk ekonomicznych, prawnik, europeista, politolog. Kierowany Departament zajmuje się koordynacją programów regionalnych, instrumentami terytorialnymi oraz częścią projektów SOR dotyczących rozwoju regionalnego.