Jarosław Sosnowski

Jarosław Sosnowski

Główny Specjalista w Departamencie Usług Cyfrowych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Project manager projektu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego. Członek Grupy Roboczej do spraw BIM w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.