Wojciech Szajnar

Wojciech Szajnar

Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Zarządza instytucją odpowiedzialną za wdrażanie funduszy europejskich przeznaczonych na cyfryzację kraju. Odpowiada za realizację projektów finansowanych przez UE o wartości 10 mld zł, obejmujących m.in.: budowę infrastruktury IT i telekomunikacyjnej zapewniającej dostęp do szybkiego Internetu, rozwój usług elektronicznych o wysokiej dostępności i jakości, cyfryzację w administracji i kulturze, poprawę kompetencji cyfrowych w skali kraju, a także upowszechnianie podstawowej wiedzy informatycznej w różnych grupach społecznych. Doświadczony menadżer, który posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu środkami z funduszy europejskich.