Agnieszka Aleksiejczuk

Agnieszka Aleksiejczuk

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Członek Zespołu Ekspertów ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP, Członek Rady Programowej Szerokiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia, laureatka Honorowej LISTY 100 osób, które w sposób znaczący przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce. Wdraża w życie ideę E-Podlaskie, realizując projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze e-usług i kompetencji cyfrowych, a także aktywizując i włączając w ten proces różne środowiska.