Robert Kiedryński

Robert Kiedryński

BIM koordynator, Budimex

Przygodę z BIM rozpoczął w Energoprojekcie Waraszawa S.A. pracując głównie przy projektach związanych z energetyką, najpierw jako asystent projektanta, a finalnie jako kierownik pracowni BIM. Aktualnie jest BIM koordynatorem w Budimex S.A.