Maciej Dejer

Maciej Dejer

Prezes Zarządu ePMflow
LinkedIn

Absolwent Politechniki Częstochowskiej, inżynier budownictwa ze smykałką do technologii IT. Od ponad 15 lat wykorzystuje w pracy metodykę BIM. Wchodził w skład grupy ekspertów zewnętrznych zaangażowanych w prace nad projektem „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce” realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii) i wspieranego przez Komisję Europejską (DG Reform).

Orędownik stosowania idei otwartych formatów danych w każdej możliwej sytuacji, angażuje się także w propagowanie metodyki BIM i cyfryzacji procesów budowlanych. Członek zarządu Stowarzyszenia Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM Klaster), współtwórca pierwszej polskiej platformy CDE.