Dr inż. Janusz Sasak

Dr inż. Janusz Sasak

Ekspert Banku Światowego, adiunkt w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
LinkedIn

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Z obszarem szeroko rozumianej cyfryzacji organizacji związany od ponad 25 lat. Specjalizuje się w elektronicznych technikach przetwarzania danych, analizie, optymalizacji i automatyzacji procesów. Bada możliwości i efekty stosowania informatycznych systemach zarządzania i komputerowych narzędziach wspomagających zarządzanie i świadczenie usług  w administracji publicznej. W szczególności bada aspekty transformacji cyfrowej i automatyzacji procesów opartej na technologii RPA.

Od 2015 roku kieruje międzynarodowym zespołem badawczym prowadzącym badania z zakresu transformacji cyfrowej,  ze szczególnym uwzględnieniem sektora publicznego. Jako konsultant i ekspert bierze udział w projektach naukowych i wdrożeniowych z zakresu zastosowania informatycznych systemów zarządzania we wspomaganiu zarządzana procesowego, i RPA. oraz wykorzystania podejścia procesowego jako narzędzia doskonalenia instytucji sektora finansów publicznych. Skutecznie łączy wiedzę teoretyczną z praktyką wdrążając rozwiązania oparte na zarządzaniu procesowym w obszarze kontroli zarządczej i zarządzaniu ryzykiem.