Robert Janus

Robert Janus

Dyrektor Departamentu IT w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego

Urodził się 15 marca 1974r. w Starachowicach. Ukończył studia w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach na Wydziale Mechatroniki z tytułem magistra inżyniera. Jest także absolwentem podyplomowych studiów w zakresie Administracji w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach. Ukończył również Executive Master of Business Administration (MBA) Zarządzanie w IT w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menadżerskiej.

Praca zawodowa: • W latach 1999-2005 pracował w ING Bank Śląski S.A. na stanowisku inżynier IT • W latach 2006-2019 pracował w Urzędzie Gminy Mirzec na stanowisku Starszy Informatyk • Od 2006 roku do chwili obecnej Radny Rady Miejskiej w Wąchocku • Od 01.08.2019 r. Główny Specjalista w Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego • Od 01.01.2020 r. Dyrektor Departamentu IT Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Działalność społeczna: • Od 23.04.2016 r. Prezes Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Kielcach • Od 08.11.2016 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Tenisa Stołowego • Od 09.09.2020 r. Prezes Świętokrzyskiej Federacji Sportu w Kielcach • Od 08.03.2021 r. Prezes Klubu Sportowego CAMPEONES Wąchock

Mąż, ojciec dwójki dzieci.