Krystyna Michalik

Krystyna Michalik

Ekspert ds. Architektury Informacyjnej Państwa, Departament Projektów i Strategii, Ministerstwo Cyfryzacji

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Wydział Fizyki). Ukończone studia podyplomowe i szkolenia w zakresie IT (w tym East Central European Scholarship Program sponsorowany przez Kongres Amerykański). Włada biegle językiem angielskim. Posiada Certyfikat TOGAF 9. Pracowała w administracji skarbowej (1992-2000). Jako zastępca naczelnika urzędu skarbowego była odpowiedzialna za wdrożenie systemu POLTAX. Następnie spędziła 15 lat w sektorze finansowym (ubezpieczenia i bankowość), gdzie zdobyła doświadczenie w zakresie architektury korporacyjnej. Obecnie pracuje w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako ekspert ds. Architektury Informacyjnej Państwa.