Rafał Sukiennik

Rafał Sukiennik

Dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Dysponuje wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu funduszami unijnymi – zarówno przedakcesyjnymi, jak i strukturalnymi UE. Odpowiada w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej za realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 i wdrażanie programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.